Referenční stavby

1. Slezské závody Zbožowo-Mlynarskie S.A. v Zabrzu

 • elevátor v Tychách
 • generální oprava zásobních sil

2. Cementárna „MALOGOSZCZ” v Malogosczy

 • generální oprava zásobníků cementu metodou stříkaného batonu se současným zesílením vnějšího pláště zásobních sil

3. Cementárna „RUDNIKI” S.A.

 • modernizace hal  mlýnů a chladičů slínku
 • oprava zásobníků cementu se současným zesílením výztuže dna
 • komplexní oprava budovy mlýnu kamene
 • opravné práce haly skladu slínku

4. Kombinát Cementovo-Vápenný „WARTA” S.A.

 • generální oprava zásobních sil metodou stříkaného betonu

5. GÓRAŻDŻE CEMENT s.a. v Choruli

 • generální rekonstrukce zásobníků na cement metodou tryskaného betonu

6. Cementárna „NOVINY” S.A.

 • generální oprava konstrukce železobetonové věže skladu zásob slínku
 • zabezpečení základů rotační pece metodou stříkaného betonu

7. Cukrovar „KRASNYSTAW” S.A. v Krasnystawie

 • kompletní  oprava želbet.sila na cukr – č.3

8. Huť Tadeuše Sendzimra v Krakově

 • komplexní oprava chladících ventilátorů
 • oprava konstrukce želbet. zásobníků uhlí a koksu metodou povrchu se zvýšenou odolností proti otěru
 • oprava želbet. konstrukce estakád
 • oprava želbet.konstrukce aglomerace, odsíření, čpavkového hospodářství a uhelných věží (výška 60 m)

9. Elektro – teplárna „CHORZOV” S.A.

 • generální oprava želbet konstrukce zásobníků uhlí
 • komplexní oprava metodou tryskaného betonu  chladících hyperbolických věží společně s
 • modernizací chladící aparatury elektrárny

10. Elektrárna „LAGIŠE” S.A. v Bedzinie

 • generální oprava želbet. komínového chladiče (výška 100 m) zároveň s komplexní výměnou
 • ocelových konstrukcí, výstupního žebříku a horní galerie
 • komplexní oprava vnitřního zařízení chladiče (chladící aparatury)společně s výrobou a montáží
 • opěrné konstrukce pod nově zřízený eliminátor úniku vody
 • projekt a výroba STREFOVEGO WODOROZDZIALU současně s moderním zařízením proti namrzání
 • Výše uvedené práce byly prováděny na chladících věžích č. 1,2 a 5

11. Elektrárna „JAWORZNO  III” S.A. v Jaworzně

 • generální oprava želbet. konstrukce komínového chladiče (výška 110 m) současně vnitřní i venkovní
 • strany izolačního povrchu pláště v požadovaném vybarvení

12. Elektro-teplárna „KRAKOW” S.A. v Krakově

 • generální oprava želbet. konstrukce věžového chladiče (výška 100m) zároveň s celkovou výměnou ocelových konstrukcí

13. Huť Katowice S.A. w Dambrově Gorničej

 • generální oprava komínového chladiče (výška 120 m)
 • provedení konstrukčního provedení výztužných sloupů podstvce společně s opravou nádoby chladiče. Uvedené práce byly provedeny na chladících věžích č. 1 a 2
 • První etapa opravy chladící věže č. 3 – oprava želbet konstrukce z vnější Strany současně s provedením izolačního povrchu pláště  v požadované barvě.
 • oprava chladících ventilátorů

14. Huť Tadeuše Sendzimira v Krakově

 • generální oprava komínového chladiče č.1 (výška 60m), želbet. konstrukce ze strany venkovní i vnitřní
 • komplexní oprava želbet. komína (výška 80 m) metodou tryskaného betonu současně s montáží KONFUZORA