Kontakt

OKNA PRINZ

Prinż Cieszyn sp. z o.o. organizační složka
721 00 Ostrava-Svinov
Kmochova 341/1

tel. +420 596 632 173

mob. +420 736 666 180

e-mail: ostrava@okna-prinz.cz

IČ: 27772331, DIČ: CZ27772331

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl AX, vložka 940