O Firmě

Firma PRINZ za více než desetiletou historii své existence disponuje zkušeným a vyškoleným personálem zajištujícím nejvyšší jakost vykonaných služeb a nabízených produktu.

Díky mnohaleté úzké spolupráci s nejlepšími výrobci jako firma EUROCOLOR můžeme nabídnout produkty s nejlepšími užitnými vlastnostmi. Veškeré produkty dodávané na český trh mají pochopitelně certifikáty kvality na veškeré dodávané výrobky jak pro Českou Republiku, tak certifikáty pro celou Evropskou unii.

Mateřská firma sídlí v Polském Těšíně, poblíž hranic s Českou Republikou, odkud je dobré spojení i na Slovensko, což umožnuje spolupracovat i s ta mnejšími trhy.

V průběhu existence firmy jsme dodávali okna a zateplení i do Rakouska.

Majíc na mysli výše uvedené, zveme Vás ke spolupráci.

Co ještě děláme…?

Firma PRINZ provádí komplexní opravy veškerých konstrukcí betonových, železobetonových i ocelových, jako jsou zásobníky, sila na sypké materiály, komínové chladiče, komíny, jímky, tunely, mosty a nosné prvky průmyslových hal.

Charakteristika prací spojených se stříkaným betonem.

Při opravách vzniklých poškození a také pro navrácení konstrukční pevnosti objektů používá naše firma patentovanou metodu s využitím technologie stříkaného betonu. Při provádění oprav se z celého povrchu odstraňují nesoudržné části betonu, důkladně jsou očištěny zkorodované části výztuže a v případě potřeby jsou vyměněnny za nové. V první fázi opravy jsou odstraněné části betonu nahrazeny natryskáním a následně je na celou opravovanou oplochu nanesena dodatečná vrstva o tloušťce 2,3 -3 cm čímž je znovu vytvořena dříve poškozená vrstva betonu kryjící armatury a současně vytvořená vrstva tuto konstrukci chránící a zesiluzjící. Po nastříkání a uhlazení povrchové vrstvy obdržíme velmi důležité zesílení konstrukce spolu se zachováním nezbytných estetických efektů opravovaného objektu. V potřebných případech je zeslabená železobetonová konstrukce posílena pomocí dodatečné výztuže z ocelových prutů ve formě sítí nebo prutů svislých a příčných ukotvených do podloží. Na takto připravený „korzet” je natryskán beton v odpovídající vrstvě. Nově uložená vrstva betonu vytvoří po napuštění hydrofobními prostředky celkově nepropustný povrch odolný proti škodlivým vlivům agresivvního prostředí jakož i jiným vnějším vlivům. Získáváme tak nový betonový povrch monoliticky spojený s podložím a zajišťující další mnohaleté využití objektů. Na provedené práce dáváme víceletou záruku.

Použitý tryskaný beton má následující technické parametry –

  • třída betonu vyšší než S – 25
  • odolnost proti vodě W – 16
  • stupeň odolnosti proti mrazu F – 200
  • tlaková odolnost – 38 Mpa
  • přilnavost k podkladu více než 2 Mpa
  • konstantní poměr w/c

Jistota získání dobrých a trvalých efektů opravy je přísné dodržování technologického postupu spolu s využitím speciálně připravené standardizované betonové směsi o předepsané receptuře shodné s normou ITS nr. NK – 21/LR100.

Naše technologie dovoluje i provedení ochranných povrchů odolných proti otěru na bázi čedičové drtě při využití specielních cementů.

Využívaný způsob oprav železobetonových konstrukcí stříkaným betonem splňuje veškeré požadavky technické a technologické jakož i všechny platné normy průmyslového stavitelství. Vyznačuje se navíc značně nižšími náklady v porovnání s alternativními metodami s využitím drahých importovaných materiálů jejichž využití je omezeno pouze na opravy poškození menšího rozsahu a navíc má pouze krátkodobé účinky.